ИНФО ЦЕНТЪР
Архив
Календар
август 2017
П В С Ч П С Н
« юли    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Мащаб
Съдебни актове.

За да направите справка за съдебни актове отидете и задръжте мишката на меню "Справки по дела". Ще се покажат три менюта, натиснете с левия бутон на мишката върху "Справка за приключени дела". В показалият се прозорец изберете вида на делото напишете номер на дело и година или номер на акт и година, или изберете от коя дата да бъде справката и натиснете с левия бутон на мишката върху бутона "Търси".

%d1%81%d0%bd22-2
                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЪДИЯ КАЛОЯН ТОПАЛОВ е административен ръководител на Софийски градски съд от 07.07.2015 г. До тогава работи последователно като съдия в Гражданско отделение в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 25 май 2009 г. до 31 декември 2011 г. е постоянен преподавател по Гражданско право и граждански процес в Националния институт по правосъдието. Лектор на семинари по гражданско право и гражданско процесуално право, организирани от НИП. Съавтор на „Помагало по гражданско процесуално право и гражданско материално право за кандидати за младши съдии“ и на „Приложен коментар на ГПК“. Завършил е специалност „Право“ в СУ „Климент Охридски“. Владее четири езика, от които отлично английски и руски.

 

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ :

 

Съдия ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА– заместник-председател на СГС и ръководител на “Гражданско отделение – въззивни състави”

Юридическото си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. и започва като младши съдия в Софийски градски съд през 2000 г. Назначена е за съдия в Софийски районен съд през 2002 г., а 8 г. по-късно изпълнява длъжността заместник-председател на СРС. Преминала е обучение по международно частно право и международен граждански процес в областта на семейното и наследственото право. Участвала е в семинари по „Актуални проблеми на новия ГПК“, „Съдебна делба“ и „Проблеми в приложението на ЗУТ“. За една година е била временен преподавател в НИП, както и лектор към Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“. В Софийски градски съд е командирована през 2013 г. Година по-късно е назначена за съдия в СГС – Гражданско  отделение след проведен конкурс за повишаване в длъжност. С решение на ВСС от юли 2015 г. заема поста заместник-председател на СГС.

 

Съдия ДАНИЕЛА БОРИСОВА – заместник-председател на СГС, оправомощена да разглежда искания по ЗСРС и ЗЕС

Завършила е УНСС, специалност „Право“ през 1998 г. Една година работи като юрисконсулт, след което е постъпила като младши съдия в Софийски градски съд. От 2003 г. е назначена за съдия в СРС, а от 2011 г. е командирована в Софийски градски съд – Наказателно отделение. Преминала е множество обучения, част от които към Европейската правна асоциация по медиация и към университета Пепърдайн, Калифорния, САЩ. Участвала е в проект за изграждане на стратегия за развитие на възстановително правосъдие в Европа. Била е лектор на семинар на тема „Активен подкуп в публичния сектор. Търговия с влияние. Корупция в съдебната система. Корупция във футбола.“. С решение на ВСС от юли 2014 г. е съдия в СГС. Година по-късно е заместник-председател на СГС.

 

Съдия МИНА МУМДЖИЕВА – заместник-председател на СГС, оправомощена да разглежда искания по ЗСРС и ЗЕС

Юридическото си образование получава в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1994 г. Три години работи като следовател в Столична следствена служба. От 1998 г. е районен прокурор в СРП, а от 2004 г. е съдия в Софийски районен съд. С решение на ВСС от 2008 г. е назначена за съдия в Софийски градски съд. Участвала е в семинари на тема „Банкови и валутни нарушения“, „Изграждане на ефективна стратегия за борба срещу изпирането на пари“, „Основи на Европейското право“ и др. През 2015 г. преминава и обучение в Страсбург към EJTN. През 2016 г. поема поста заместник-председател на СГС.

 

Съдия БИЛЯНА БАЛИНОВА – заместник-председател на СГС и ръководител на Гражданско отделение „Първоинстанционни състави и брачни състави“

Завършва юридическото си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2004 г. Преминава задължително обучение в Националния институт по правосъдието. В периода 2005 г.-2007 г. е младши съдия в СГС, след което е съдия в Софийски районен съд, считано от 01.07.2007 г. От юни 2015 г. е командирована в СГС. Като допълнителна квалификация е преминала обучения по „Актуални проблеми на новия ГПК“, „Съдебна делба“, „Дискуционни проблеми по прилагане на Кодекса на труда – лектор проф. Мръчков“  и „Практика на ВКС по Кодекса на застраховане“. Временен преподавател на младши съдии в НИП. С решение на ВСС от май 2016 г. е избрана за заместник-председател на СГС.

 

Съдия РАДОСТИНА ДАНАИЛОВА – заместник-председател на СГС и ръководител на „Търговско отделение“.

Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 2002 г. Започва работа като адвокат. От 06.03. 2007 г. е младши съдия в Софийски градски съд, а от 2010 г. е районен съдия в СРС. Преминала е обучения към НИП за повишаване на капацитета на магистратите в областите „Заповедно производство“, „Международно частно право и граждански процес“, „Съдебно сътрудничество по граждански дела в ЕС“, „Практика на ВКС по Кодекса за застраховане“ и „Търговски сделки – общи положения. Търговска продажба. Оперативен и финансов лизинг. Договор за цесия. Производство по търговски спорове“. От юли 2015 г. е командирована в Софийски градски съд, а от 26.05.2016 г., с решение на ВСС, е избрана за заместник-председател на СГС.

 

PageRank Checking Icon