ИНФО ЦЕНТЪР
Архив
Календар
септември 2018
П В С Ч П С Н
« юли    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Мащаб
Съдебни актове.

За да направите справка за съдебни актове отидете и задръжте мишката на меню "Справки по дела". Ще се покажат три менюта, натиснете с левия бутон на мишката върху "Справка за приключени дела". В показалият се прозорец изберете вида на делото напишете номер на дело и година или номер на акт и година, или изберете от коя дата да бъде справката и натиснете с левия бутон на мишката върху бутона "Търси".

Обява за конкурс (съгласно Заповед №РД-08-5955 от 18.12.2017 г. на И.Ф. Председателя на СГС)

Заповед №РД-08-5955/18.12.2017 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “съдебен помощник” – 6 щатни бройки

Приложения – документи за кандидатстване:

  • писмено заявление за участие в конкурса – приложение № 1;
  • подробна професионална автобиография /СV/ – приложение № 2;
  • декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 3;
  • декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 КТ, във връзка с чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 4.

Правила за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд

Длъжностна характеристика на длъжността СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

Съобщение до кандидатите за длъжността “съдебен помощник”

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса “съдебен помощник” в Гражданско отделение-първоинстанционни състави, Гражданско отделение-въззивни състави и Търговско отделение.

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса “съдебен помощник” в Наказателно отделение.

ЗАПОВЕД № РД-08-392 от 02.02.2018 г. – допускане на участие във втори етап на конкурса за длъжността “съдебен помощник” на КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ АВРАМОВ.

ЗАПОВЕД № РД-08-399 от 05.02.2018 г. – допускане на участие във втори етап на конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС на ДЕНИС ЗИКОВ ЮРИЕВ.

ЗАПОВЕД № РД-08-403 от 05.02.2018 г. – допускане до участие във втори етап на конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС на АСЯ СТЕФАНОВА СТОЕВА.

ЗАПОВЕД № РД-08-438 от 06.02.2018 г. – недопускане до участие във втори етап от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС – писмен изпит – НИКОЛА ДЕЛЬОВ ТОДЕВ.

ЗАПОВЕД № РД-08-439 от 06.02.2018 г. – недопускане до участие във втори етап от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско отделение на СГС – писмен изпит – НИКОЛА ДЕЛЬОВ ТОДЕВ.

ЗАПОВЕД № РД-08-440 от 06.02.2018 г. – недопускане до участие във втори етап от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС – писмен изпит – ЯВОР ЦЕКОВ ЗАХАРИЕВ.

Инструкции относно организацията при провеждане на втория етап от конкурса – писмен изпит за длъжността “съдебен помощник”.

ОТГОВОРИ на теста за съдебни помощници при наказателно отделение на Софийски градски съд.

ПРОТОКОЛ № 2 от 27.02.2018 г.,  ЗА ДОПУСКАНЕ до участие в третия етап от конкурса “устен изпит” кандидатите за съдебни помощници в Наказателно отделение на СГС.

ОТГОВОРИ на теста за съдебни помощници при Гражданско и Търговско отделение в Софийски градски съд.

ПРОТОКОЛ №2 от 02.03.2018 г. С РЕЗУЛТАТИ от проведения на 24 февруари 2018 г. писмен изпит за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение на Софийски градски съд.

ПРОТОКОЛ №3 от 12.03.2018 г. С РЕЗУЛТАТИ от проведения на 10 март 2018 г. трети етап от конкурса – “устен изпит”, за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение на Софийски градски съд.

ПРОТОКОЛ №3 от 13.03.2018 г. С РЕЗУЛТАТИ от проведения на 12 март 2018 г. трети етап от конкурса – “устен изпит”, за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на Софийски градски съд.

PageRank Checking Icon