ИНФО ЦЕНТЪР
Архив
Календар
януари 2020
П В С Ч П С Н
« дек.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски градски съд,  срок за подаване на офертите от 04.06.2019 г. до 14.06.2019 г.

Обява / 04.06.2019 г.

Документация

Протокол за оценка на офертите


Изработване на акцидентни материали за нуждите на Софийски градски съд, срок за подаване на офертите от 27.05.2019 г. до 12.06.2019 г.

Заповед за удължаване на срок

Линк към информацията за удължаване на срока

Обява  / 27.05.2019 г.

Документация

Протокол за оценка на офертите

Договор


Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски градски съд, срок за подаване на офертите от 05.06.2018 г. до 12.06.2018 г.

Заповед

Обява

Документация

Протокол за оценка на офертите

Договор по обособена позиция № 1

Договор по обособена позиция № 2


Изработване на акцидентни материали и подвързване на печатни издания за нуждите на Софийски градски съд, срок за подаване на офертите от 29.05.2018 г. до 11.06.2018 г.

Заповед

Обява

Документация

Заповед за удължаване на срока за оферти

Информация за удължаване на срока

Протокол за оценка на офертите

Договор за акцидентни материали


Изработване на акцидентни материали и подвързване на печатни издания за нуждите на СГС, срок за подаване на офертите от 01.06. до 07.06.2017 г.

Заповед

Обява

Документация

Заповед за удължаване на срока

Информация удължаване на срока

Протокол за оценка на офертите

Договор

Доставка на канцеларски материали за нуждите на СГС, срок за подаване на офертите от 12.05. до 19.05.2017 г.

Заповед

Обява

Документация

Протокол от работата на комисията

Договор за обособена позиция № 1

Договор за обособена позиция № 2

Повторен търг за лек автомобил “Пежо 607”, срок за подаване на оферти от 15.03.2017 г. до 22.03.2017 г.

Заповед за откриване на търга

Документация за участие в търга

Договор

Изработка на акцидентни материали и подвързване на печатни изделия.

Заповед

Документация

Обява

Покана

Заповед за удължаване на срока

Обява за удължаване на срока

Протокол от работата на комисията

Договор

Изработка на акцидентни материали и подвързване на печатни изделия.

Заповед

Документация

Обява

Покана

Прекратяване на процедурата

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски градски съд

Заповед

Документация

Публична покана

Съобщение

Протокол

Договор

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски градски съд

Заповед

Документация

Публична покана

Съобщение

Протокол

Протокол

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски градски съд

Заповед

Документация

Публична покана

Съобщение

Разяснение по документация за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски градски съд”.

Протокол

Официални преводи на съдебни книжа от български на чужди езици и от чужди езици на български език.

Заповед

Документация

Публична покана

Съобщение

Протокол

Договор

Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Софийски градски съд.

Заповед

Документация

Публична покана

Съобщение

Протокол

Договор

Плащания 2015 г. и 2016 г.

Януари 2016 г.
Февруари 2016 г.
Март 2016 г.
Април 2016 г.
Май 2016 г.
Юли 2016 г.
Август 2016 г.

Януари 2015 г.

Февруари 2015 г.
Април 2015 г.
Май 2015 г.
Юни 2015 г.
Юли 2015 г.
Август 2015 г.
Септември 2015 г.
Октомври 2015 г.
Ноември 2015 г.
Декември 2015 г.

Извънгаранционно поддържане на копирни машини за нуждите на Софийски градски съд

Заповед

Документация

Публична покана

Медии съобщение

Протокол

Договор

Доставка на тримесечни персонализирани електронни карти за Столичния градски транспорт-всички линии за една година/дванадесет месеца/

Заповед.

Документация.

Публична покана.

Медии съобщение.

Протокол.

Договор.

Доставка на тримесечни персонализирани електронни карти за Столичния градски транспорт-всички линии за една година/дванадесет месеца/

публична покана

заповед

медии

документация

протокол

съобщение

Изработка на акцидентни материали и подвързване на печатни изделия.

Публична покана.

Заповед.

Документация.

Съобщение.

Протокол.

Договор.

Публична покана за доставка на канцеларски материали и консумативи.

Публична покана.

Документация за доставка на канцеларски материали и консумативи.

Съобщение.

Доставка на тримесечни персонализирани електронни карти за Столичния градски транспорт – всички линии за една година /дванадесет месеца/

публична покана

документация

Решение за промяна на обществена поръчка с предмет: “Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Софийски градски съд.”

решение

обявление

Документацията за участие в обществената поръчка е безплатна и може да се изтегли от сайта на СГС.

Относно обявената от Софийски градски съд обществена поръчка е постъпил следния въпрос:
1. По позиция 5 “Софтуер за виртуализация” не става ясно с каква поддръжка трябва да е софтуера: 1 или 3 години?
Отговор: 1 година

Разяснения по постъпили въпроси.

съобщение

„Създаване на програмен интерфейс за комуникация между информационните системи за водене на делата в СГС и обновяване на Интернет страницата на СГС“ във връзка с изпълнението на проект „Повишаване ефективността на работата на Софийски градски съд“ по договор за безвъзмездна помощ № 12-15-1/07.11.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

документи за участие

публична покана

класиране

„Консултански услуги за повишаване на ефективността на Софийски градски съд”, реализирана по проект № 12-15-1/ 07.11.2012 г. „Повишаване ефективността на работата на Софийски градски съд”, финансиран по  Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)

обявление

решение

разяснение 1 и разяснение 2

разяснение 3

документация

съобщение

„Създаване на програмен интерфейс за комуникация между информационните системи за водене на делата в СГС и обновяване на Интернет страницата на СГС“ във връзка с изпълнението на проект „Повишаване ефективността на работата на Софийски градски съд“ по договор за безвъзмездна помощ № 12-15-1/07.11.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

документи за участие

публична покана

съобщение

„Създаване на програмен интерфейс за комуникация между информационните системи за водене на делата в СГС и обновяване на Интернет страницата на СГС“ във връзка с изпълнението на проект „Повишаване ефективността на работата на Софийски градски съд“ по договор за безвъзмездна помощ № 12-15-1/07.11.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

документация за участие

публична покана

съобщение

Изпълнение на дейностите за информация и публичност. Проект “Повишаване ефективността работата на Софийски градски съд” по договор 12-15-1/07.11.2012г.

документация за участие

публична покана

съобщение

Доставка на тримесечни персонализирани електронни карти за всички линии на Столичния градски транспорт за нуждите на Софийски градски съд за срок от една година.

документация за участие

публична покана

съобщение

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Софийски градски съд.

документация за участие

публична покана

класиране на участниците

ПРЕКРАТЯВА се процедурата за избор на изпълнител за доставка на канцеларски  материали и консумативи за нуждите на Софийски градски съд, поради допуснати пропуски в техническото задание, а от там и в предлаганите от участниците цени за отделните артикули не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Софийски градски съд.

документация за участие

публична покана

ПРЕКРАТЯВА се процедурата за избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Софийски градски съд, поради установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Софийски градски съд.

документация за участие

публична покана

Покана за предоставяне на оферти за извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Софийски градски съд.

документация за участие

публична покана

класиране на участниците

СГС обявява обществена поръчка с обект изработване на акцидентни материали и подвързване на печатни издания за нуждите на Софийски градски съд.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

изтегли от тук

публична покана

класиране на участниците

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на софийски градски съд

PageRank Checking Icon