ИНФО ЦЕНТЪР
Архив
Календар
януари 2020
П В С Ч П С Н
« дек.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПРОТОКОЛ № 3 от 25.04.2019 г. списък с КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността “системен администратор“.

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.04.2019 г. списък с КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността “съдебен деловодител“.

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.04.2019 г. списък с КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността “призовкар“.

ПРОТОКОЛ № 3 от 24.04.2019 г. списък с КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността “съдебен секретар“.

ПРОТОКОЛ № 2 от 24.04.2019 г. списък с ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ до участие в ТРЕТИ етап “събеседване” на кандидати за длъжността “системен администратор“.

ПРОТОКОЛ № 2 от 22.04.2019 г. списък с ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ до участие в ТРЕТИ етап “събеседване” на кандидати за длъжността “съдебен секретар“.

ПРОТОКОЛ № 3 от 22.04.2019 г. списък с ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ до участие в ТРЕТИ етап “събеседване” кандидатите за длъжността „призовкар“.

ПРОТОКОЛ № 3 от 19.04.2019 г. ДОПУСКА ПОПРАВКА в табличната част с посочените брой точки и оценки на кандидатите за длъжността „съдебен деловодител“ в Протокол № 2/19.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 2 от 19.04.2019 г. с КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността “счетоводител”.

ПРОТОКОЛ № 2 от 19.04.2019 г. списък с ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ до участие в ТРЕТИ етап “събеседване” кандидатите за длъжността “съдебен деловодител”.

ПРОТОКОЛ № 2 от 18.04.2019 г. с КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността “касиер”.

ПРОТОКОЛ № 2 от 17.04.2019 г. с КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността “куриер”.

ПРОТОКОЛ № 2 от 08.04.2019 г. ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността “призовкар” – Гергана Пиришанчина.

Заповед № РД-08-2209 от 05.04.2019 г. ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността “призовкар” – Гергана Владимирова.

Заповед № РД-08-2123 от 02.04.2019 г. ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността “съдебен деловодител” – Гюлбин Хаджимустафова.

Заповед № РД-08-2122 от 02.04.2019 г. ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността “съдебен секретар” – Гюлбин Хаджимустафова.

ПРОТОКОЛ № 1 от 01.04.2019 г. ДОПУСКА до участие в практическия изпит кандидатите за длъжността “съдебен секретар”.

ПРОТОКОЛ № 1 от 01.04.2019 г. ДОПУСКА до участие в практическия изпит кандидатите за длъжността “системен администратор”.

ПРОТОКОЛ № 1 от 01.04.2019 г. ДОПУСКА до участие във ВТОРИ етап “събеседване” кандидатите за длъжността „счетоводител“.

ПРОТОКОЛ № 1 от 01.04.2019 г. ДОПУСКА до участие във ВТОРИ етап “събеседване” кандидатите за длъжността “касиер”.

ПРОТОКОЛ № 1 от 01.04.2019 г. ДОПУСКА до участие в практическия изпит кандидатите за длъжността “призовкар”.

ПРОТОКОЛ № 1 от 28.03.2019 г. ДОПУСКА до участие в практическия изпит кандидатите за длъжността “съдебен деловодител”.

ПРОТОКОЛ № 1 от 28.03.2019 г. ДОПУСКА до участие във ВТОРИ етап “събеседване” кандидатите за длъжността “куриер”.


Обява за конкурс (съгласно Заповед №РД-08-1141 от 21.02.2019 г. на Председателя на СГС)

Заповед №РД-08-1141 от 21.02.2019 г. за провеждане на конкурс за заемане на следните длъжности:

 • Съдебен секретар – 10 щатни бройки;
 • Съдебен деловодител – 5 щатни бройки;
 • Призовкар – 11 щатни бройки;
 • Куриер – 1 щатна бройка;
 • Системен администратор – 2 щатни бройки;
 • Счетоводител – 2 щатни бройки;
 • Касиер – 1 щатна бройка;

Приложения – документи за кандидатстване:

Правила за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд

Длъжностна характеристика на длъжността СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

Длъжностна характеристика на длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ в служба „Съдебно деловодство – първоинстанционни и брачни състави“

Длъжностна характеристика на длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ в служба „Съдебно деловодство – ГО – въззивни състави“

Длъжностна характеристика на длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ в служба „Регистратура“

Длъжностна характеристика на длъжността ПРИЗОВКАР

Длъжностна характеристика на длъжността КУРИЕР

Длъжностна характеристика на длъжността СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Длъжностна характеристика на длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ

Длъжностна характеристика на длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ-ТРЗ

Длъжностна характеристика на длъжността КАСИЕР


Обява за конкурс (съгласно Заповед №РД-08-5107 от 15.10.2018 г. на И.Ф. Председателя на СГС)

Заповед №РД-08-5107 от 15.10.2018 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “съдебен помощник” – 7 щатни бройки

Приложения – документи за кандидатстване:

Правила за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд

Длъжностна характеристика на длъжността СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

Инструкции относно организацията при провеждане на втория етап от конкурса – писмен изпит за длъжността “съдебен помощник”.

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ във втори етап от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение.

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ във втори етап от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско и Търговско отделение.

Заповед № РД-08-5814 от 29.11.2018 г. – ДОПУСКАНЕ до участие във втория етап от конкурса за длъжността
„съдебен помощник“ 
в Гражданско отделение на СГС – писмен изпит – Ася Георгиева Радулова – вх. № ЧР-12-120/16.11.2018 г.

Заповед № РД-08-5860 от 03.12.2018 г. – НЕ ДОПУСКАНЕ до участие във втория етап от конкурса за длъжността 
„съдебен помощник“ в Наказателно отделение на СГС – писмен изпит – СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ – вх. № ЧР-12-105/15.11.2018 г.

ПРОТОКОЛ №2 от 04.01.2019 г. С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 08.12.2018 г. ПИСМЕН ИЗПИТ на кандидатите от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско и Търговско отделение, както И СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ В ТРЕТИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА – “УСТЕН ИЗПИТ”.

ПРОТОКОЛ №2 от 09.01.2019 г. С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 15.12.2018 г. ПИСМЕН ИЗПИТ на кандидатите от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение, както И СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ В ТРЕТИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА – “УСТЕН ИЗПИТ”.

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ В ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ – ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ СЪСТАВИ, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ -ВЪЗЗИВНИ СЪСТАВИ, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ НА СГС

ПРОТОКОЛ №3 от 10.01.2019 г., допуска поправка на очевидна фактическа грешка в мотивната част на Протокол № 2/04.01.2019 г., с който са обявени резултатите от проведения на 08.12.2018 г. писмен изпит за длъжността „съдебен помощник“ в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение на СГС

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ за кандидатите за заемане на длъжността „съдебен помощник“ в СГС, Гражданско отделение – първоинстанцио състави, Гражданско отделение – въззивни състави, Търговско отделение

ПРОТОКОЛ №4 от 15.01.2019 г. С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 12.01.2019 г. УСТЕН ИЗПИТ на кандидатите от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение на СГС

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ за кандидатите за заемане на длъжността „съдебен помощник“ в СГС, Наказателно отделение

ПРОТОКОЛ №3 от 23.01.2019 г. С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 19.01. и 20.01.2019 г. УСТЕН ИЗПИТ на кандидатите от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ на СГС


Обява за конкурс (съгласно Заповед №РД-08-5955 от 18.12.2017 г. на И.Ф. Председателя на СГС)

Заповед №РД-08-5955/18.12.2017 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “съдебен помощник” – 6 щатни бройки

Приложения – документи за кандидатстване:

 • писмено заявление за участие в конкурса – приложение № 1;
 • подробна професионална автобиография /СV/ – приложение № 2;
 • декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 3;
 • декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 КТ, във връзка с чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 4.

Правила за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд

Длъжностна характеристика на длъжността СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

Съобщение до кандидатите за длъжността “съдебен помощник”

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса “съдебен помощник” в Гражданско отделение-първоинстанционни състави, Гражданско отделение-въззивни състави и Търговско отделение.

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса “съдебен помощник” в Наказателно отделение.

ЗАПОВЕД № РД-08-392 от 02.02.2018 г. – допускане на участие във втори етап на конкурса за длъжността “съдебен помощник” на КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ АВРАМОВ.

ЗАПОВЕД № РД-08-399 от 05.02.2018 г. – допускане на участие във втори етап на конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС на ДЕНИС ЗИКОВ ЮРИЕВ.

ЗАПОВЕД № РД-08-403 от 05.02.2018 г. – допускане до участие във втори етап на конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС на АСЯ СТЕФАНОВА СТОЕВА.

ЗАПОВЕД № РД-08-438 от 06.02.2018 г. – недопускане до участие във втори етап от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС – писмен изпит – НИКОЛА ДЕЛЬОВ ТОДЕВ.

ЗАПОВЕД № РД-08-439 от 06.02.2018 г. – недопускане до участие във втори етап от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско отделение на СГС – писмен изпит – НИКОЛА ДЕЛЬОВ ТОДЕВ.

ЗАПОВЕД № РД-08-440 от 06.02.2018 г. – недопускане до участие във втори етап от конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС – писмен изпит – ЯВОР ЦЕКОВ ЗАХАРИЕВ.

Инструкции относно организацията при провеждане на втория етап от конкурса – писмен изпит за длъжността “съдебен помощник”.

ОТГОВОРИ на теста за съдебни помощници при наказателно отделение на Софийски градски съд.

ПРОТОКОЛ № 2 от 27.02.2018 г.,  ЗА ДОПУСКАНЕ до участие в третия етап от конкурса “устен изпит” кандидатите за съдебни помощници в Наказателно отделение на СГС.

ОТГОВОРИ на теста за съдебни помощници при Гражданско и Търговско отделение в Софийски градски съд.

ПРОТОКОЛ №2 от 02.03.2018 г. С РЕЗУЛТАТИ от проведения на 24 февруари 2018 г. писмен изпит за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение на Софийски градски съд.

ПРОТОКОЛ №3 от 12.03.2018 г. С РЕЗУЛТАТИ от проведения на 10 март 2018 г. трети етап от конкурса – “устен изпит”, за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение на Софийски градски съд.

ПРОТОКОЛ №3 от 13.03.2018 г. С РЕЗУЛТАТИ от проведения на 12 март 2018 г. трети етап от конкурса – “устен изпит”, за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на Софийски градски съд.


03 август 2017 г.

Протокол №3 от 03.08.2017 г., класиране за обявеното свободно работно място в конкурса за длъжността “връзки с обществеността” в СГС.


02 август 2017 г.

Протокол №2 от 02.08.2017 г., за допускане до участие във втория етап “събеседване” за длъжността “връзки с обществеността” в СГС.

Протокол №3 от 02.08.2017 г., класиране на кандидатите за обявените свободни работни места в конкурса за длъжността “призовкар” в СГС.


01 август 2017 г.

Протокол №4 от 01.08.2017 г., класиране на кандидатите за обявените свободни работни места в конкурса за длъжността “съдебен деловодител” в СГС.


31 юли 2017 г.

Протокол №2 от 31.07.2017 г. за допускане до участие във втория етап “събеседване” за длъжността
“призовкар” в СГС.


26 юли 2017 г.

Протокол №3 от 26.07.2017 г., за пренасрочване на  на събеседването с допуснатия кандидат за съдебен деловодител Гергана Николаева Илиева – (вх.№ ЧР-12-76/05.07.2017) от 27.07.2017 г. от 10:30 ч. на 31.07.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на Съдебната палата, бул. “Витоша” №2, ет.1, зала 73.


26 юли 2017 г.

Протокол №3 от 26.07.2017 г., резултати от проведения втори етап “събеседване” в конкурса за длъжността
“съдебен секретар” в СГС.


25 юли 2017 г.

Протокол №2 от 25.07.2017 г. за допускане до участие във втория етап “събеседване” за длъжността
“съдебен секретар” в СГС.


25 юли 2017 г.

Протокол №2 от 25.07.2017 г. за допускане до участие в трети етап “събеседване” за длъжността
“съдебен деловодител” в СГС.


18 юли 2017 г.

Протокол №1 от 18.07.2017 г. за допускане до участие в практическия изпит за длъжността
“връзки с обществеността” в СГС.


13 юли 2017 г.

Заповед №РД-08-2847 от 13.07.2017 г. за допускане до участие в практическия изпит за
длъжността “съдебен деловодител” в СГС на Николай Георгиев Икономов (вх.№ ЧР-12-54/29.06.2017 г.);

Заповед №РД-08-2822 от 12.07.2017 г. за допускане до участие в практическия изпит за
длъжността “съдебен деловодител” в СГС на Пепа Митева Стоева (вх.№ ЧР-12-12/16.06.2017 г.);

Заповед №РД-08-2823 от 12.07.2017 г. за допускане до участие в практическия изпит за
длъжността “съдебен деловодител” в СГС на Галина Дамянова Петрова (вх.№  ЧР-12-60/30.06.2017 г.).


11 юли 2017 г.

Протокол №1 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “призовкар” в Софийски градски съд.


10 юли 2017 г.

Протокол №1 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “съдебен секретар” в Софийски градски съд.


06 юли 2017 г.
Протокол №1 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “съдебен деловодител” в Софийски градски съд.


Обява за конкурс (съгласно Заповед №РД-08-2043 от 31.05.2017 г. на Председателя на СГС)

Заповед за конкурс

Приложения – документи за кандидатстване:

 • писмено заявление за участие в конкурса – приложение № 1;
 • подробна професионална автобиография /СV/ – приложение № 2;
 • декларация по чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 3;
 • декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 КТ, във връзка с чл. 132 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 4.

Правила за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд

Длъжностни характеристики:


Заповед №РД-08-2268 от 14.06.2017 г. – откриване на процедура за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “Връзки с обществеността” – 1 щатна бройка.

Обява за конкурс, съгласно Заповед №РД-08-2268 от 14.06.2017 г.

Приложения – документи за кандидатстване:

 • писмено заявление за участие в конкурса – приложение № 1;
 • подробна професионална автобиография /СV/ – приложение № 2;
 • декларация по чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 3;
 • декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 КТ, във връзка с чл. 132 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 4.

Правила за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд

Длъжностна характеристика за длъжността “Връзки с обществеността”.


 

Обява за конкурс (съгласно Заповед № РД-08-555/20.02.2017 г. на Председателя на СГС)
Заповед за конкурс
Приложения – документи за кандидатстване:
– писмено заявление за участие в конкурса – приложение № 1;
– подробна професионална автобиография /СV/ – приложение № 2;
– декларация по чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 3;
– декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 КТ, във връзка с чл. 132 от Правилника за администрацията в съдилищата – приложение № 4.
Правила за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд
Длъжностни характеристики:
Ръководител сектор „Човешки ресурси“;
Човешки ресурси;
– Счетоводител;
– Системен администратор;
Статистик.

__________________________________________________________________________________

28 март 2017 г.

Протокол №1 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “счетоводител” в Софийски градски съд.

__________________________________________________________________________________

30 март 2017 г.

Заповед № РД-08-1110, Допускане до участие в събеседването за длъжност “счетоводител” в СГС Свобода Иванова Найденова – вх. № ЧР-12-5/01.03.2017 г.

__________________________________________________________________________________

30 март 2017 г.

Протокол №1 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността Ръководител сектор “Човешки ресурси”.

__________________________________________________________________________________

30 март 2017 г.

Протокол №1 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “човешки ресурси”.

__________________________________________________________________________________

31 март 2017 г.

Протокол №1 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “системен администратор”.

__________________________________________________________________________________

31 март 2017 г.

Протокол №1 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “статистик”.

__________________________________________________________________________________

03 април 2017 г.

Заповед № РД-08-1131, Допускане до участие в събеседването за длъжност “човешки ресурси” в СГС Свобода Иванова Найденова – вх. № ЧР-12-4/01.03.2017 г.

__________________________________________________________________________________

04 април 2017 г.

Заповед № РД-08-1135, Допускане до участие в събеседването за длъжност “човешки ресурси” в СГС Валерия Георгиева Димитрова – вх. № ЧР-12-26/20.03.2017 г.

__________________________________________________________________________________

04 април 2017 г.

Заповед № РД-08-1136, Допускане до участие в събеседването за длъжност “човешки ресурси” в СГС Георги Стоилов Зарев – вх. № ЧР-12-16/15.03.2017 г.

__________________________________________________________________________________

04 април 2017 г.

Заповед № РД-08-1137, Допускане до участие в събеседването за длъжност “счетоводител” в СГС Валентина Борисова Никова – вх. № ЧР-12-22/17.03.2017 г.

__________________________________________________________________________________

05 април 2017 г.

Заповед № РД-08-1200, Не допуска до участие в практическия изпит за длъжността “човешки ресурси” в СГС Вяра Кирилова Йорданова – вх. № 39436/24.03.2017 г.

__________________________________________________________________________________

10 април 2017 г.

Заповед № РД-08-1228, Не допуска до участие в практическия изпит за длъжността “човешки ресурси” в СГС Димитрина Василева Джелепова – вх. № ЧР-12-2/27.02.2017 г.

__________________________________________________________________________________

12 април 2017 г.

Протокол №2 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “счетоводител” в Софийски градски съд.

__________________________________________________________________________________

20 април 2017 г.

Протокол №2 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “ръководител сектор “Човешки ресурси” в Софийски градски съд.

__________________________________________________________________________________

20 април 2017 г.

Протокол №2 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “човешки ресурси” в Софийски градски съд.

__________________________________________________________________________________

21 април 2017 г.

Протокол №2 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “системен администратор” в Софийски градски съд.

__________________________________________________________________________________

21 април 2017 г.

Протокол №2 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “статистик” в Софийски градски съд.

__________________________________________________________________________________

25 април 2017 г.

Протокол №3 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “системен администратор” в Софийски градски съд.

__________________________________________________________________________________

25 април 2017 г.

Протокол №3 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “статистик” в Софийски градски съд.

__________________________________________________________________________________

26 април 2017 г.

Протокол №3 на Комисия за оценяване на кандидатите за длъжността “човешки ресурси” в Софийски градски съд

—————————————————————————————————

май 20, 2016

Протокол № 3 с КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на Софийски градски съд.

—————————————————————————————————

май 16, 2016

Протокол № 4 с КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение на Софийски градски съд.

—————————————————————————————————

май 14, 2016

Протокол № 3 с РЕЗУЛТАТ от проведено събеседване за длъжността “съдебен деловодител“.

—————————————————————————————————

май 11, 2016

Отговори на Тест за кандидатите за заемане на длъжността „съдебен помощник“ в Софийски градски съд, Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави, Търговско отделение.

—————————————————————————————————

май 10, 2016

Протокол № 3, ПРЕНАСРОЧВА събеседването с допуснатия кандидат за съдебен помощник Юлиана Иванова Толева.

—————————————————————————————————

май 05, 2016

Протокол № 2 с РЕЗУЛТАТ от проведения ВТОРИ ЕТАП на конкурса за длъжността “съдебен помощник” в гражданско отделение.

—————————————————————————————————

април 28, 2016

Протокол № 2 с РЕЗУЛТАТ от проведения ВТОРИ ЕТАП на конкурса за длъжността “съдебен помощник” в наказателно отделение.

—————————————————————————————————

април 27, 2016

Протокол № 3 с РЕЗУЛТАТ от проведения ТРЕТИ ЕТАП – “събеседване” за длъжността “системен администратор – II степен”

—————————————————————————————————

април 26, 2016

Протокол № 2 с РЕЗУЛТАТ от проведен практически изпит на конкурса за длъжността “съдебен деловодител”

—————————————————————————————————

април 25, 2016

Протокол № 2 с РЕЗУЛТАТ от проведено събеседване за длъжността “съдебен администратор”

—————————————————————————————————

април 22, 2016

Протокол № 3 с РЕЗУЛТАТ от проведения ТРЕТИ ЕТАП на конкурса за длъжността “призовкар”.

—————————————————————————————————

април 21, 2016

Протокол № 3 с РЕЗУЛТАТ от проведения ТРЕТИ ЕТАП (крайно класиране) на конкурса за длъжността “съдебен секретар”.

—————————————————————————————————

април 19, 2016

Протокол № 2 с РЕЗУЛТАТ от проведения ВТОРИ ЕТАП на конкурса за длъжността “призовкар“.

ТЕСТ на кандидатите за длъжността “съдебен помощник” в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави, Търговско оделение на СГС.

ТЕСТ на кандидатите за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС.

ОТГОВОРИ на теста в конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Наказателно отделение на СГС.

—————————————————————————————————

април 18, 2016

Протокол № 2 с РЕЗУЛТАТ от проведения ВТОРИ ЕТАП на конкурса за длъжността “касиер – отчитане на такси”.

Протокол № 2 с РЕЗУЛТАТ от проведения ВТОРИ ЕТАП на конкурса за длъжността “съдебен секретар”.

—————————————————————————————————

април 13, 2016

ПРОТОКОЛ № 2 с РЕЗУЛТАТИ от проведения ВТОРИ ЕТАП на конкурса за длъжностите “системен администратор – II степен” и “началник отдел “Информационни технологии и обслужване”

—————————————————————————————————

април 05, 2016

ЗАПОВЕД за ДОПУСКАНЕ до участие във втория етап от конкурса за длъжността “съдебен администратор” – събеседване – кандидат Даниела Лъчезарова Дойкова

ЗАПОВЕД за ДОПУСКАНЕ до участие във втория етап от конкурса за длъжността “съдебен деловодител” – кандидат Даниела Лъчезарова Дойкова

ЗАПОВЕД за НЕДОПУСКАНЕ до участие във втория етап от конкурса за длъжността “съдебен деловодител” – кандидат Елена Николова Ангелова

—————————————————————————————————

март 30, 2016

ЗАПОВЕД за ДОПУСКАНЕ в конкурса за длъжността “системен администратор – II степен” – кандидат Бойко Ангелов Ангелов.

ЗАПОВЕД за ДОПУСКАНЕ в конкурса за длъжността “началник отдел “Информационни технологии и обслужване” ” – кандидат Бойко Ангелов Ангелов.

март 28, 2016

ПРОТОКОЛ за ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса за длъжността “призовкар” в служба “ВПСК”.

ПРОТОКОЛ за ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса за длъжността “съдебен деловодител“.

ПРОТОКОЛ за ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса за длъжността “касиер – отчитане на каси“.

ПРОТОКОЛ за ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса за длъжността “системен администратор – II степен“.

ПРОТОКОЛ за ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса за длъжността “началник отдел Информационни технологии и обслужване” “.

ПРОТОКОЛ за ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса за длъжността “съдебен администратор“.

—————————————————————————————————

март 24, 2016

ПРОТОКОЛ за ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса “съдебен секретар”.

—————————————————————————————————

февруари 18, 2016

ЗАПОВЕД на председателя на Софийски градски съд за откриване процедура за провеждане на конкурс за заемане на следните длъжности:

 • съдебен администратор — 1 щ. бройка;
 • началник отдел „Информационни технологии и обслужване“ – 1 щ. бройка;
 • системен администратор – II степен – 1 щ. бройка;
 • съдебен секретар – 3 щ. бройки;
 • съдебен деловодител – 9 щ. бройки;
 • касиер „Отчитане на такси“ – 1 щ. бройка;
 • призовкар – 12 щ. бройки.

ОБЯВА за конкурс.

Длъжностна характеристика за длъжността “Съдебен администратор”, Код по НКПД – 2619 5012.

Длъжностна характеристика за длъжността “Началник отдел “Информационни технологии и обслужване”, Код по НКПД – 1219 6021.

Длъжностна характеристика за длъжността “Системен администратор – II степен”, Код по НКПД – 2522 6001.

Длъжностна характеристика за длъжността “Касиер”, Код по НКПД – 4311 2003.

Длъжностна характеристика за длъжността “Съдебен секретар”, Код по НКПД – 3343 3004.

Длъжностна характеристика за длъжността “Съдебен деловодител”, Код по НКПД – 4415 2003.

Длъжностна характеристика за длъжността “Призовкар”, Код по НКПД – 4419 2004.

—————————————————————————————————

март 18, 2016

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса “съдебен помощник” в Гражданско отделение-първоинстанционни състави, Гражданско отделение-въззивни състави и Търговско отделение.

ЗАПОВЕД за ДОПУСКАНЕ до участие във втори етап от конкурса за “съдебен помощник” в Гражданско отделение-първоинстанционни състави, Гражданско отделение-въззивни състави и Търговско отделение – Петя Петьова Боянова.

ЗАПОВЕД за ДОПУСКАНЕ до участие във втори етап от конкурса за “съдебен помощник” в Гражданско отделение-първоинстанционни състави, Гражданско отделение-въззивни състави и Търговско отделение – Изабела Илиянова Стоянова.

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ в конкурса “съдебен помощник” в Наказателно отделение.

ЗАПОВЕД за ДОПУСКАНЕ до участие във втори етап от конкурса за “съдебен помощник” в Наказателно отделение – Наташа Венциславова Читакова.

ЗАПОВЕД за ДОПУСКАНЕ до участие във втори етап от конкурса за “съдебен помощник” в Наказателно отделение – Петя Петьова Боянова.

ЗАПОВЕД за ДОПУСКАНЕ до участие във втори етап от конкурса за “съдебен помощник” в Наказателно отделение – Изабела Илиянова Стоянова.

февруари 08, 2016

ЗАПОВЕД на председателя на Софийски градски съд за откриване процедура за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “съдебен помощник” – 17 щатни бройки.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за длъжността “съдебен помощник”.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за заемане на 17 щатни бройки за длъжността “съдебен помощник” в Софийски градски съд.

СЪОБЩЕНИЕ до кандидатите за длъжността “съдебен помощник”.

—————————————————————————————————

юни 23, 2014

Класиране след устен изпит и събеседване от 17 и 18.06.2014 г. за длъжност “съдебен помощник”.

—————————————————————————————————

юни 16, 2014

Класиране на кандидатите за длъжност съдебен секретар.

—————————————————————————————————

юни 11, 2014

Класиране на кандидатите за длъжностите съдебен статистик, съдебен деловодител и призовкар.

Копия от протоколите са поставени на общодостъпно място в Софийски градски съд – таблото пред стая 67, ет.1

Сектор “Човешки ресурси”

—————————————————————————————————

май 26, 2014

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжностите:
– „Съдебен помощник“    – 16 работни места;
– „Съдебен статистик“        – 2 работни места;
– „Съдебен секретар“         – 8 работни места;
– „Съдебен деловодител“ – 8 работни места;
– „Призовкар“                       – 7 работни места.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати.

—————————————————————————————————

април 17, 2014

Софийски градски съд обявява конкурс за следните длъжности:
Съдебен помощник                                      16 щатни бройки
Съдебен статистик                                          2 щатни бройки
Съдебен секретар                                            8 щатни бройки
Съдебен деловодител                                    8 щатни бройки
Призовкар                                                         7 щатни бройки
Обявата е публикувана  във в-к “Сега” на 17.04.2014 г.
Цялата обява може да видите тук.

 

PageRank Checking Icon